Op pad met een van de mASSketiers

Geplaatst op door in de categorie Interviews

Voor onze nieuwsbrief gaan we elke maand op pad met één van onze mASSketiers. Zij vertellen over hun rol als mASSketier, hoe zij Vanuit autisme bekeken onder de aandacht brengen, wat zij nog meer doen en wat er op de agenda staat voor de komende tijd. Speerpunt is het in beweging zetten om anders met autisme om te gaan.

Deze maand een interview met mASSketier Gijs Horvers. Hij reist het hele land door en vertelt over zijn leven met autisme. Op 30 maart 2015 sprak hij in Groningen als ervaringsdeskundige op het minisymposium: Meedoen met autisme! Hoe autismevriendelijk is uw gemeente?

“Wat is autisme en wat komt de persoon met autisme allemaal tegen in het leven?”

Gijs spreekt de zaal toe met partners van het Autisme Netwerk Groningen en vertegenwoordigers van gemeenten in Groningen. Als ervaringsdeskundige vertelt hij wat autisme is en geeft concrete voorbeelden waar een persoon met autisme tegen aan loopt.

“Belangrijk voor mij is het doorbreken van het stigma op autisme”. De generalisatie dat mensen met autisme geen tot nauwelijks (oog)contact maken en altijd veel structuur nodig hebben stuit Gijs tegen de borst. “Dat is echt onzin. Mensen met autisme zijn allemaal anders, net als mensen zonder autisme”.
Gijs zoekt tijdens zijn presentatie juist de interactie op met de zaal. Hij maakt contact, schudt handen, reageert direct op opmerkingen en gaat tussen de mensen in de zaal zitten. Met humor krijgt hij de zaal op zijn hand, met het vertellen van zijn eigen levensverhaal raakt hij de aanwezigen. “Ik geef ze een ander beeld van iemand met autisme. Spontaniteit en humor ondermijnen het stigma van structuur en contact maken. De voorbeelden uit mijn eigen leven maken het kwetsbaar en daardoor tastbaar en begrijpelijk”. Zijn verhaal geeft inzicht wat het inhoudt te leven met autisme, is emotioneel maar ook ludiek.

Het symposium biedt naast het verhaal van Gijs ook praktische handvatten, ontwikkeld door Vanuit autisme bekeken, die men kan inzetten in het werk. “De kracht van deze dag is de combinatie van het verhaal van een ervaringsdeskundige en het aanbieden van de praktische handvatten die kunnen worden ingebed in het beleid om autismevriendelijk te worden”. De combinatie is succesvol en de aanwezigen reageren zeer enthousiast. “Van maatschappelijk werker tot beleidsmedewerker, ze kunnen én willen met de nieuw verkregen kennis aan de slag in hun eigen werk. Deze positieve feedback maakt het verschil, zo bouwen we aan de brug tussen mensen met en zonder autisme”.

Bruggen bouwen is heel belangrijk voor Gijs. “Toen ik de diagnose voor autisme kreeg ben ik me er in gaan verdiepen en las merkwaardige dingen. Zoals dat mensen met autisme altijd likken…waaraan dan?” Gijs lacht en vertelt dat hij toen wist wat hem te doen stond, hij wilde zich in gaan zetten om de maatschappij anders naar autisme te laten kijken. “Autisme wordt nog vaak gezien als een defect. In de jaren ’60 werden mensen met autisme zelfs in een inrichting in de bossen gestopt, ze werden niet begrepen. Mijn streven is mensen anders naar autisme te leren kijken; zie autisme als een mensbeeld en praat erover. Autisme is geen defect, je hoeft er ook niet bang voor te zijn”. De beweging om anders te kijken naar autisme is de laatste paar jaar op gang gekomen. Tegenwoordig worden ervaringsdeskundigen steeds meer gevraagd te praten op congressen en symposia. Gijs heeft er zijn werk van gemaakt. Hij geeft zo’n 100 presentaties per jaar, reist het hele land door en schreef er een boek over: Plan B: een vernieuwende handreiking voor autisme en communicatie.

Niet alleen mensen zonder autisme biedt Gijs zijn kennis en levenservaring, hij coacht ook mensen met autisme. Hij helpt ze bij het leren omgaan met hun autisme en het meedraaien in de maatschappij. “Wederzijds begrip is de sleutel om samen te leven, de brug te kunnen bouwen. Dat hoop ik te bereiken en gelukkig zie ik het elke dag een stukje groeien!”

Bron: Vanuit autisme bekeken

Geschreven door:

Gijs Horvers

Gijs noemt zich: Autisme ambassadeur. Zijn missie is te streven naar een maatschappij waar autisme volledig geaccepteerd wordt. Hij vindt daarom belangrijk dat de maatschappij een juist beeld krijgt van de diversiteit van autisme.

Bekijk alle 36 berichten

Terug naar het overzicht