Projecten

Daarnaast is hij Gijs is betrokken bij allerlei autisme gerelateerde projecten. Hij is hoofdambassadeur ervaringsdeskundige voor het project Autisme & Eigen Kracht (AEK) van het samenwerkingsverband autisme Overijssel en ervaringsdeskundig adviseur van de projectleider communicatie voor de landelijke werkgroep Autisme Bekeken van het ministerie van VWS. Ook is hij medeoprichter en secretaris van stichting AsocialeKaart, de organisator van de netwerkborrel Iets Drinken voor en door mensen met autisme.